ЕДИН ОТ КНИЖНИЦИТЕ СЕ ПРИБЛИЖИ И ГО ПОПИТА... PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Книжникът, признаващ Исус и удостоен от Него с похвала, е толкова изключителна фигура в Евангелието, че си струва да бъде разгледана по-внимателно.

-  Добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един. И че да Го любиш и да любиш ближния, е повече от всички всесъжения и жертви.

-  Не си далеч от Царството Божие – отговаря Исус, чувайки този разумен отговор.

Разумен... Защото книжникът говори за изкушенията, за които често ни предупреждава Исус: да не си мислим, че ще постигнем Царството Божие единствено ако старателно изпълняваме своите задължения да се молим и да участваме в религиозните обреди.

Last Updated on Sunday, 04 November 2012 07:37
Read more...
 
ДА ПРОГЛЕДАМ! PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Историята на слепия просяк Вартимей, разказана от Марко в днешния Евангелски откъс, ни предлага да погледнем не само самия факт на изцелението – той и така е достатъчно ясно описан, по-скоро да се опитаме да усетим неговия дълбок спасителен смисъл.

Колко от нас биха пожелали да се срещнат с Исус, ако можеха да осъзнаят, че Той е нашето единствено спасение, и биха се съгласили търпеливо да Го чакат! Исус приближава, обкръжен от тълпата. Вървейки по пътя, Той вести със словото на спасението.

Last Updated on Friday, 23 October 2015 08:54
Read more...
 
ИДИ, ПРОДАЙ ВСИЧКО, ЩО ИМАШ... PDF Print E-mail
There is no translation of this article

В днешното Евангелско четиво чухме Исус да казва: „По-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.” (Мк. 10, 25) Това са тревожни слова. Те представят една абсолютна невъзможност. Така ги разбрали и апостолите. „А кой може да се спаси?” – разтревожено се питали те един друг. Нека да останем за минута в атмосферата на това изумление и страх. Може би на нас „нито ни е топло, нито ни е студено” – както се казва – от развитието на ситуацията с богатия млад човек от Евангелието. Но днес става дума и за нашата съдба.

Read more...
 
МОЖЕТЕ ЛИ ДА ПИЕТЕ ЧАШАТА? PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Те отдавна са го планирали. Отдавна са го решили. Чакали са само подходящия случай. Йаков и Йоан, Зеведеевите синове, тайно от другите отиват при Исус и Го молят за почетни места в Славата. Ако човек знаеше към какво понякога се стреми, може би нямаше да се моли толкова пламенно за едно или друго... „Не знаете какво искате” – отговаря Исус на тяхната молба. Мечтите за място до Него трябва да останат за после – първо трябва да се решиш да преминеш редом с Него цялото земно „сега”. А това „сега” изобщо няма да бъде леко. Защото това „сега” е кръстът.

Last Updated on Saturday, 17 October 2015 10:00
Read more...
 
НЕ ДВАМА, А ЕДНА ПЛЪТ... PDF Print E-mail
There is no translation of this article

«В начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.» (Мк 10, 6-9) Този откъс от днешното Евангелско четиво не е описание на историческа действителност. Нито сегашна, нито от времето на Исус. Никаква! Това е описание на идеал, модел, образец. Това е разкриване на плана, който Бог е имал, когато е създал човека – мъж и жена.

Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 77 of 88