ЗА БОЖИЯ ХЛЯБ, ДАВАЩ ЖИВОТ НА СВЕТА PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Хората тръгнали след Исус, за да слушат Словото Божие от Неговите уста. Те Го следвали три дни. Останали без храна. Исус ги съжалил и ги нахранил, извършвайки чудото на умножаването на петте хляба и двете риби, с което наситил глада на пет хиляди човека.

Този хляб бил знак на Неговата Любов. Но Исус дошъл на земята не само да нахрани гладните, да излекува болните и да утеши скърбящите. Той дошъл, за да даде на всички хора Самия Бог. Да възстанови разрушената връзка между човека и Бога, да я възстанови такава, каквато била по-рано, в Рая.

Last Updated on Sunday, 05 August 2012 06:13
Read more...
 
ДА НАСИТИМ ГЛАДНИТЕ... PDF Print E-mail
There is no translation of this article

 „Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към Него, казва на Филипа: отде да купим хляб, за да ядат тия? А това казваше, за да го изпита; понеже Сам знаеше, какво щеше да направи...” (Ин. 6, 5-6) Въпросът на Исус поразява учениците. Какво могат да направят те за тази хилядна тълпа? Как могат да ги нахранят?

Read more...
 
ТЕ ТРЪГНАХА И ПРОПОВЯДВАХА... PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Осъзнаването на това, че да проповядва Евангелието е длъжен всеки – както общността, така и всеки индивидуално – е растяло в Църквата постепенно. Слизането на Светия Дух е дало големия импулс на апостолската мисия. И силата на този Огън е била достатъчна за няколко столетия. До момента, когато Вторият Ватикански събор отново напомни на християнството, че цялата Църква по своята същност е мисионерска, тоест призвана е да проповядва на света Благата Вест и е задължена да върши това.

Read more...
 
ДОЙДЕТЕ... И СИ ПОЧИНЕТЕ МАЛКО PDF Print E-mail
There is no translation of this article

„Като повика дванайсетте, начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове. И им заповяда нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса...” После учениците се върнали при Исус и Му разказали всичко, каквото направили и каквото научили. Той им казал: „дойдете сами в уединено място и си починете малко.” Тези два фрагмента от Светото Писание говорят за необходимостта от отдих, говорят дори и за това как да го организираме.

Read more...
 
ГЛАСЪТ НА ИСТИНСКИЯ ПРОРОК PDF Print E-mail
There is no translation of this article

   Днешните три четива от Светото писание говорят за християнските добродетели покорство, послушание и смирение, които трябва да са част от живота на всеки християнин, както са представени от Господ Исус, пророк Иезекиил и св. Павел. Те тримата, подчинени на една по-велика власт, са в служба на волята Божия.

Last Updated on Sunday, 15 July 2012 06:37
Read more...
 
<< Start < Prev 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next > End >>

Page 77 of 86