Първом търсете царството на Бога и Неговата правда PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Размишлявайки над днешното Евангелско четиво, трябва решително да поставим въпроса за съзиданието на Царството Божие на земята. И става ли въпрос тук и за силата на вярата.

„Първом търсете Царството на Бога...” Това без съмнение е най-важната фраза от прочетения днес фрагмент от Евангелието според Матей. Можем смело да кажем, че това е прекрасна програма на живота за човека, вярващ в учението на Христос, програма за всеки ден. В света има толкова много хора, борещи се за правда и справедливост, а всички ние толкова сме се уморили да живеем в свят на фалш и лъжи. С тъга, а понякога и с ужас гледам хора, които са убедени, че всичко на земята зависи от тях. Но това не е нищо друго, освен живот във фалшифициран свят, откъснат от истините на Евангелието. Всички ние знаем как завършва историята, когато човекът заеме мястото, принадлежащо на Бога…

„Доста е на всеки ден злобата му” (Мт. 6, 34) – какво означават тези слова? Можем ли ние, „съвременните хора”, правилно да ги разберем? Разбира се, можем, но за съжаление се концентрираме само върху думата „грижа”, веднага припомняйки си картините на недоимък, глад и катаклизми, с които, сякаш с радост, всеки ден ни заливат средствата за масова информация. И нашите мисли се придвижват със сигурност в една посока: как хората трябва да обезпечат своето благополучие на земята. Но едва ли Исус е имал предвид това, когато е говорил словата, които чухме от днешното Евангелско четиво. Да си обезпечат хората достоен живот – да, но на първо място в нашето „съзидание” на света трябва да поставим замисъла на Бога – а именно, да създадем царство на любовта, истината и доброто. Нима това не е основното, едва ли не повтаряно до припадък от Църквата, за което се грижи Бог? В наши дни често се налага да слушаме за проблеми със здравето и дори за смъртта на хора заради това, че прекалено много работят. Думите от днешното Евангелие според мен говорят и за това явление.

"Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, или за тялото си, какво да облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото повече от облеклото?" (Мт. 6, 25) „Не се безпокойте”, означава избягвайте „тревожните грижи”. Не се концентрирайте изключително върху притежанието. Доверете се на Божието провидение и не се безпокойте. Отдайте времето си на Бог. И тогава Бог ще осигури всичко, което ви е необходимо за живота. Небесният ви Отец знае за всичко, което ви е необходимо; но се стремете преди всичко към Царството Божие и защитавайте Божията правда. Не се безпокойте за утрешния ден, защото той ще дойде със своите собствени притеснения, а днешният ден носи достатъчно беди със себе си. Днес Исус ни дава обещание, че ще се грижи за нас, дори повече, отколкото за растенията и птиците. Защото ние сме призвани към духовен път. Призвани сме да вярваме в Господ, Който знае от какво се нуждаем, и ако вярваме безрезервно в Него, ще ни го даде. Блажен е онзи, който положи своето доверие в Господ Исус!

Затова тази седмица, братя и сестри, нека да се молим един за друг – да получим дара на вярата, да разберем, че е необходимо да се доверим изцяло на Божественото провидение и да не се тревожим за утрешния ден!