ПРЕДЛАГАМ ВИ БЛАГОСЛОВИЯ… PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Скъпи братя и сестри!

Ако днес някой ни каже, че след два дни ще поскъпне захарта, сигурно голяма част от нас ще отидат веднага в магазините, за да търсят захар на старата цена. Така е и с бензина: ако разберем, че утре той ще поскъпне, повечето от шофьорите, а също и аз, ще отидат на първата бензиностанция, да напълнят резервоара на автомобила си. Това е напълно естествена реакция. Винаги, когато новините ни засягат лично, реагираме веднага, без да се бавим. И съвсем по друг начин реагираме на съобщения, които не ни засягат. В повечето случаи ги пропускаме „покрай ушите си” и след това забравяме за тях.

Словото Божие, Евангелието – то също е новина. НОВИНА с главни букви – това е Благата Вест за нас, която ни засяга лично, засяга нашето спасение и затова на тази НОВИНА ние сме длъжни да реагираме веднага – да вземем мерки, да размислим и да действаме. Защото от нашия отговор на Словото Божие зависи нашето спасение, нашият вечен живот!

Днес Исус в Евангелието за пореден път ни говори за онези хора, които слушат Словото Божие и живеят с него, и за другите, които само слушат Словото Божие и нищо повече не правят. Исус категорично заявява: „Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно” (Мт. 7, 21). Затова трябва да се попитаме: към коя група принадлежим? Защото всеки път, когато участваме в Светата литургия, слушаме Словото Божие. А мнозина от нас всекидневно сами четат Свещеното Писание. Какво правим с чутото Слово Божие? Влияе ли то върху нашия живот, върху взиманите всекидневно от нас решения? Върху каква основа строим нашия дом на вярата? Върху камък или върху пясък? „Който слуша тия Мои думи и ги изпълнява... съгради къщата на камък”, а „всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява... съгради къща на пясък... и тя рухна...” (Мт. 7, 24-27).

Какво правим ние със Словото Божие, което слушаме и четем толкова често?

Словото Божие ни дава толкова много подсказки. Достатъчно е да си спомним някои, които чухме на литургиите миналите недели:

„Прощавайте, ако имате нещо против някого” (Мк. 11, 25).

„Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите” (Мк. 11, 24).

„Дойди и върви след Мене, като вземеш кръста” (Мк. 10, 21).

„Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си” (Мк. 10, 19) и така нататък.

Какво правим със Словото Божие, което слушаме и четем толкова често?

Може дълго да разсъждаваме за това. Работата е там, че от верността към Словото Божие, към Божиите подсказки зависи нашата вечност! Верността към Словото Божие ни дарява истински мир и радост, които никой не може да ни даде и от които никой не може да ни лиши. Верността към Словото Божие ни прави ярки свидетели, „принуждаващи” другите да се замислят за вечността, за Бога и за своя живот.

Какво правим със Словото Божие, което слушаме и четем толкова често?

Защото от отговора на Словото Божие зависи нашето спасение, нашият живот вечен!

„Ето, аз ви предлагам днес благословия и проклятие – чухме тези думи в първото четиво от книгата Второзаконие, - благословия, ако послушате заповедите на Господа... а проклятие, ако не послушате заповедите на Господа... и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес” (Втор. 11, 26-28).

Last Updated on Saturday, 12 March 2011 20:02