Велик ще бъдеш в царството небесно! ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

С удоволствие четем книги и гледаме филми за героични подвизи, но в повечето случаи нашият живот не се състои от героични постъпки. Животът ни е изпълнен с обикновени дейности, които изобщо не са героични – готвене, чистене, работещите работят своята работа, майките се грижат за своите деца... Въпреки това Исус призовава последователите Си да живеят с героична добродетел. Да следваме Исус, това означава да се опитваме да живеем по начин, който често изглежда невъзможен.

Днес четем Евангелието според свети Матей (5:17-37). В този откъс продължава Исусовата проповед на планината. Тук Исус обяснява връзката между законите на Стария Завет и правилата, които Той въвежда за онези, които Го следват. Започва с обща декларация за тази връзка, след което обсъжда шест специфични закона. Последните два ще чуем в Евангелието следващата неделя.

Основният акцент в изказването на Исус за връзката между Неговото учение и законите на Стария завет е, че Той не е дошъл да премахне Закона. „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.” Исус казва, че „ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне”. И този, който изпълнява и проповядва тези заповеди, ще бъде велик в Небесното царство.

В Проповедта на планината Исус излага шест специфични закона, които отначало, изглежда, противоречат на думите, които преди това е казал. Исус разглежда всеки един закон, като противопоставя Своето учение със законите на Стария завет. Но по-внимателното разглеждане прави ясно това, че учението на Исус се различава от законите на Стария завет само в много ограничен смисъл. Това, което Исус проповядва, включва в себе си и онова, което е заповядвал Законът. „Слушали сте, че бе казано на древните: „не убивай, а който убие, виновен е пред съда… Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който пък каже: “безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена.” Исус иска повече, отколкото е писано в Закона. Той казва, че правдата на неговите последователи трябва да надмине тази на книжниците и фарисеите.

Заповедите на Исус в Проповедта на планината са толкова трудни за изпълнение, че мнозина са се чудели дали могат наистина да живеят по този начин. Но в книгата „Премъдрост на Исус, син Сирахов” (15, 15-20) прочетохме днес: „Ако желаеш, ще запазиш заповедите и ще завардиш благоугодна вярност.” Става дума за заповедите от Стария завет. Но когато чуваме това изречение редом с днешния откъс от Евангелието на Матей, ни се струва, че онова, което Исус изисква в Проповедта на планината, е възможно да бъде постигнато. Начинът на живот, посочен в Проповедта на планината, може да бъде разглеждан като един от аспектите на християнството, който определено не е в съответствие с „мъдростта” на света. Изисква се сила и истински героизъм, за да живеем живота си според повелите на Исус. Но не бива да забравяме, че който изпълни тия заповеди и тъй поучи човеците, той велик ще се нарече в царството небесно.

д-р Терънс Калан