АЗ СЪМ С ВАС ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА! PDF Print E-mail
There is no translation of this article

След Възкресението Исус се явявал на учениците Си много пъти. Това било Неговото сбогуване с тях, но те го знаели. Исус им казал много и им дал различни наставления. Но те сякаш не разбирали онова, което трябва да се случи. Но скоро, в деня на Петдесетница, Светият Дух щял да ги просветли и те да разберат всичко, което Исус им говорил, да разберат значението на случилото се на Възнесение.

ВЪЗНЕСЕНИЕТО – ЦЕЛ НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ

Исус се възнесъл при Своя Отец и сега седи отдясно на Отца Вечния заедно със Светия Дух. На нас, християните, това събитие ни дарява голяма радост и надежда. Защото Исус е бил човек, като всеки от нас - заченат, роден, пораснал, общувал с други хора, пострадал и умрял. Той е бил един от нас, но възкръснал от мъртвите и се възнесъл с тяло и дух на Небето. И ние вярваме, че Исус, Който седи сега отдясно на Отца, ще дойде в края на времето и ще вземе всички вярващи със Себе Си. Възнесението ни дава тази прекрасна, вдъхновена перспектива за бъдещето.

ДА ЖИВЕЕМ ЗЕМНИЯ СИ ЖИВОТ, ВИНАГИ ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Възнесението е цел на нашия човешки живот. То трябва да се случи в края на живота. Но Исус по време на Своето Възнесение ни учи не само да гледаме в бъдещето, но и да живеем нашия земен живот сега. Учениците на Исус трябвало да продължат да живеят без Него. Той бил дал Своите наставления за това какъв трябва да бъде животът им, какво трябва да правят в този свой земен живот до срещата им с Него във Второто пришествие. Неговите последни слова ги утешили, укрепили и ги направлявали през живота.

По време на Възнесението Исус дал поръчение на Апостолите да ходят по целия свят и да проповядват на всички Евангелието, да привличат към Исус онези, които вярват в Него, за да станат единни с Него чрез Тайнството Кръщение. Това поръчение е отправено и към всички нас.

Възнесението на Исус приканва всеки от нас да Го следва, да живее, както Той ни е учил – най-вече да се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил, и да свидетелстваме за Него винаги със слова и добри дела.

ИСУС Е НА НЕБЕТО, НО Е ВИНАГИ С НАС!

Най-важният смисъл на Възнесението изглежда противоречив: Исус се е възнесъл при Отца и в същото време е останал, както е обещал: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света!” (Мат. 28, 20)

Той не ни е оставил сиротни, Той е останал с нас. И не само това. Умирайки на Кръста, Той ни е дал Своята Майка, Мария, да бъде наша Майка, да ни пази, защитава и възпитава като свои деца – братя и сестри на Нейния Син Исус.