XVII Неделя през годината ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Св. Лука често представя Исус молещ се, както в днешния Евангелски откъс (11, 1-13) – по време на дългия път към Йерусалим. В дванайсетте глави, които Евангелистът посвещава на този дълъг път, той грижливо припомня девет пъти, че Исус върви към Своята смърт и възкресение. И именно в тази перспектива виждаме днес Исус, Който се моли...

След края на Неговата молитва един от учениците Му иска от Него да ги научи да се молят. Не да им даде някакъв текст, някакви молитвени изречения, които да казват – иска нещо много по-важно: Исус да ги научи да се молят. Навярно защото е виждал много пъти Исус да се моли и е осъзнал от поведението Му в молитвата, че между Бог и Него съществува голяма близост.

Исус отговаря на молбата на ученика, казвайки едно изречение...

Молитвата „Отче наш” е Господна молитва не само защото ни е дадена от Господ Исус, но преди всичко защото е молитвата на Самия Исус. Всяка от думите на молитвата е в пряко отношение с крайната участ на Божия Син: Неговата смърт и възкресението Му – великия замисъл на любов в полза на греховното човечество. Обръщайки се към Своя Отец, Исус Му казва за пореден път, че Неговото желание е „да се свети името Му”, тоест да бъде действително признат за истински Бог, и „да дойде царството Му”, тоест човечеството, за което отдава Своя живот, да познае най-накрая Неговата победа...

Господната молитва е първо Исусова молитва. Тя съответства на Неговото пратеничество. Исус казва на Своя Отец как смята да отговори на Божия замисъл. Изцяло Бог, Той може да желае само успеха на този замисъл на любовта. Изцяло Човек, Той иска да покаже Своята солидарност с човечеството, към което принадлежи. Но тази Исусова молитва – Неговата молитва, Той иска от нас да направим наша молитва. Не само да я казваме като добре заучено словесно съдържание, но тя да съответства на смисъла, който трябва да даваме на живота си. Да я молим, но за да я живеем. Обърнати към Бог – да Го признаваме за наш Отец, да полагаме усилия да дойде Неговото Царство, солидарни с нашите братя – да се борим заедно срещу злото, да прощаваме за всичко, да устояваме на изкушенията...

Господната молитва изразява едновременно Исусовата близост с Отца и солидарността Му с хората. Тя може да стане наша, ако искаме.

Разбира се, нашите молитви няма да бъдат изпълнявани автоматично. Исус уточнява, че в отговор на нашите молби „Небесният Отец ще даде Светия Дух” – най-истинския отговор, който може да ни даде Бог: да ни предостави Своя Дух – Своя собствен Живот от любов.