Великден ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Христос възкръсна!

Силата на тези думи промени историята на човечеството и раздели времето на две, донесе надежда на отчаяните, и постави човека пред съвършено нов и непознат път към изконната цел да достигне рая. Възкръсването на Христос е тема, която вълнува всички нас, които сме тук в църквата, а дори и онези, които твърдят, че не вярват в Него.

  Когато чуем думата Възкресение в мислите ни с лекота се съгражда мост между тесните граници на настоящето и необятните възможности на бъдещето. Възкресението носи в себе си доза тайнственост, защото преминава отвъд всяко едно очакване и надминава и най-смелите човешки мечти. Желанието и потребността за живот у човека са закодирани във всяка негова клетка, а богатата му душевност поражда множество мисли и чувста, които го отличават от всяко друго живо същество на земята. Бог сътвори нашата човешка същност като единство между тяло и душа, и всички наши действия в пространството са насочени към това да съхраним хармонията в тях. Често тялото ни е привлечено от изкушенията на материалния свят, но душата ни изцяло принадлежи на Бог и копнее да бъде с Него. Този живот е толкова ценен за нас, че дори всички наши биологични инстинкти са насочени към неговото опазване, а тихият шепот на съвестта ни води устремено в безкрая на съвършения свят на небесната прослава. Толкова силно се вкопчваме в живота, че понякога забравяме, че сме смъртни и започваме да вярваме в собственото си безсмъртие. И това е истина, която инстинктивно усещаме, когато поглеждаме към небесната необят, защото дълбоко в себе си знаем, че там е нашето бъдеще. Тук на земята ние виждаме пред себе си хоризонта на нашия живот, който бързо изпълваме с мечти и съкровени желания, но след време осъзнаваме, че този живот е временна граница между небето и земята, линията, която ги разделя, но и тази, която ги свързва.

Христос слезе от небето, защото Бог Отец Го приближи към нас, за да можем ние, стоящите ниско на земята, да видим, докоснем и познаем това небе. Тялото ни облича душата, но един ден тя ще го напусне и ще остави тази обвивка тук на земята, за да полети към висините. Целият ни живот е движение на земята по пътя към небето. Каквито и успехи да постигнем в този живот, неговата естествена посока е само една и ни отвежда към края и към смъртта. Всяка наша стъпка е по хоризонталата на земното битие, но погледът ни е устремен към вертикалата на небето. Искаме да се издигнем, да бъдем високо, но могат ли малки хора като нас да се стигнат толкова високо?

Исус слезе от висотата на небето и прие кръста, за да бъде за нас стълб към портата на небесния рай. След като бе разпънат, умря и бе погребан, за много хора това бе краят, последната страница от книгата на тази история бе написана и повече нямаше какво да се случи. Но тогава се случи чудо, почти неочаквано, чудото на чудесата - гробът е празен. Той Възкръсна! Христос Възкръсна!

Да се радваме възторжено и да ликуваме, защото тази победа е последната и няма по-голяма от нея! Христос Възкръсна за нас, нека и ние да възкръснем с Него!

Последно променен на Понеделник, 17 Април 2017 05:37