X неделя през годината ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Чух гласа ти… и се скрих

В църковното богослужение често споменаваме думите тайнство и тайна. Прославяме тайната на Сътворението и Божията любов, на Въплъщението на Христос, на Неговата смърт и Възкресение, на присъствието Му в Евхаристията. Има обаче още една тайна, която е съвсем противоположна и често ни се иска да остане потулена и скрита, защото трудно понасяме тежестта й – тайната на злото в света.

Несправедливост, болести, глад и войни – колко пъти сме си представяли земята като едно чудесно място без тях. Иска ни се Бог да унищожи това зло още сега, само че дали се замисляме, че ако Той би направил това, ние също ще пострадаме.

Сигурно ни се случва да поглеждаме към злото и да бъдем странични наблюдатели, когато осъждаме – често несправедливо – постъпките на някой друг, когато го раняваме с думи или му налагаме своите разбирания под формата на диктатура без милост и без да изпитваме и капка обич или уважение.

Днешните четива дават отговор на много от тези въпроси, като препращат мислите ни от един полюс, на който ледът на първородния грях смразява сърцата ни, до онзи, на който ни очаква топлината на надеждата
и спасението на Откупителя.

В първото четиво от книгата „Битие“ си припомняме онова, което се случва с първите хора, които живеели в райската градина Едем и разполагали с всички земни блага, с изключение на едно дърво. Но, за свое нещастие, изправени пред дилема, те вярват повече на врага, отколкото на своя Създател и вкусват от забранения плод. Вместо да се превърнат в богове, както сатаната им обещава, те започват да осъзнават бедата, в която се намират, усещайки страх и празнота. Сега вече знаят Кого са предали и че са загубили благото, което имат.

Колко много и ние приличаме на тях. Докато чувстваме, че губим връзката си с Бога, ни е трудно да признаем, че сме сгрешили, макар и да виждаме голотата на собствените си слабости и прегрешения. Иска ни се по-скоро да се скрием и някак да заличим болката и срама от изневярата към Този, Който всичко ни е дал, само че ако в Адам и бидейки Адам ние загубихме приятелството с Бога, то в Христос и чрез Него ние се връщаме с пълна сила обратно в любовта Му.

Днес нашият отговор може да бъде като този на Адам, но може и да е различен, защото Бог даде втори шанс на всички ни. „Чух гласа Ти в Рая и ме достраша, защото съм гол и се скрих“, но без да разбираме същността
на грехопадението, което се предава по наследство на всяко следващо поколение, не можем да оценим стойността и на Откуплението.

Бог ни подарява милостта Си, но понякога ние я отхвърляме. Тогава, настоявайки да останем трайно в греха, ставаме слаби хора, в чието сърце се отваря празнина, която всячески се опитваме да запълним със страстите
на света – омраза и завист, неверие, слава и богатства. Отдалечилият се от Бога човек, поглеждайки навътре, дълбоко в душата си, осъзнава, че е гол.

Без Бога и Неговата всеопрощаваща любов човешкото сърце е само развалина. За съжаление, често едно зло ражда друго, особено когато снемаме отговорността от себе си и прехвърляме вината на някой друг: „Жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото и аз ядох... Змията ме прелъсти и аз ядох.“

И на нас често някой друг ни е виновен и започваме да се оправдаваме. За слабите оценки в училище са виновни учителите и учебната програма, за това, че прекалявам с алкохола или цигарите, е виновно напрегнатото ежедневие и моите близки, които не ме подкрепят, за моето нежелание да ходя на църква са виновни служещите свещеници там, за брачните ми размирици винаги е виновна другата страна и, разбира се, моята свекърва.

Понякога, докато бягаме от отговорност, стигаме и по-далече в своето упорство, изричайки думите „Жената, която Ти ми даде“. Ако Бог ми беше дал не така лекомислена и глупава жена, щях да съм по-богат и проспериращ. Ако мъжът ми беше по-грижовен и мил, щях да съм по-щастлива.

И така до безкрайност затъваме все повече и повече в блатото на злото и огорчението, а съвсем малко е нужно, за да бъдем щастливи. Ако търсим истинска близост с Бога, трябва и да Му се доверим, а доверието в Него започва първо с благодарност за онова, което имаме, и продължава с търсене на Неговата подкрепа и опрощение: Господи, смили се над мен, грешника!

За щастие, Бог, Който ни познава добре, не се отказва от нас, а напротив, в Своята неизменна любов Той ни обещава Спасение и ни дарява Спасител. Това е нашата сигурност и надежда и нашата радост! Колкото и да ни е навредил лукавият, колкото и да сме проявявали своите слабости, ние знаем и вярваме, че Божията сила, мъдрост и любов, които се проявяват в Исуса Христа, побеждават всяко зло на земята.

Думите на апостол Павел от второто четиво днес също са добро насърчение: „Който възкреси Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса… Затова ние не падаме духом; макар и външният човек да тлее, вътрешният  от ден
на ден се подновява, защото кратковременното наше леко страдание ни доставя голямо изобилие и вечна слава…“

За света това може и да е лудост – страданието да носи слава. Доказателствата за това са многобройни. Исус отново е отхвърлян, въпреки победата на кръста.

Думите от днешното Евангелие за Него, че е „извън себе си“, можем да чуем и за нас, които Го носим в сърцата си, особено сега, когато все по-често ставаме преки свидетели на загърбването на християнските ценности, но ние не се боим, защото знаем, че борбата със злото си заслужава и защото всички сме избрани и откупени с кръвта на Агнеца.

И ако понякога се лутаме, бързо можем да се върнем в Неговата милост и близост, молейки Светия Дух да ни покаже верния път и спомняйки си, че Христос разшири периметъра на Спасението извън пределите на всяко време и място и дори на кръвната връзка: „Коя е майка ми или кои са братята ми?... Ето Моята Майка и Моите братя; защото който изпълни волята Божия, той ми е брат и сестра и майка.“ Дано не изпадаме в заблуда, защото това не са думи на отричане, а единствено на приемане, които ни изпълват с най-святата надежда, че вървейки крачка по крачка по следите на Неговите заповеди, ще стигнем и до Неговите обещания!

Последно променен на Събота, 09 Юни 2018 13:56