Света Троица 2019 PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Искаш ли да видиш Бога?

Стара история разказва за малко момче, което разпитвало дядо си къде може да види Бога и как изглежда Той. Дядото помислил малко и отговорил, че Бог живее във водата:

- Иди и погледни в онзи кладенец, там ще Го намериш!

Детето отишло, навело се и видяло себе си. И пило от сърце от водата, но се върнало и озадачено отговорило, че там никой не живее.

А дядото му казал:

- Ела да ти покажа, моето момче, повдигнал го и го поставил над кладенеца, за да може отново да погледне.

И момчето, поглеждайки дълбоко във водата, пак отговорило:

- Не виждам нищо. Виждам само себе си.

А дядото отвърнал:

- Да, там ще намериш Бога, защото той живее в теб.

Искали ли сте някога да видите Бога? Искали ли сте да познаете същността Му и как изглежда лицето Му? Това, разбира се, е и скрит, и явен копнеж на всички ни, докосващ по невидим начин една от най-важните и дълбоки тайни в живота на вярващия християнин.

Идеята, че Бог е Отец, Син и Свети Дух и все пак един Бог е учението на Църквата още от самото начало, с което и ние сме добре запознати, но ако някой поиска да обясним в пълнота цялостната Му природа и образ, може да се окаже доста трудна задача.

Във всички случаи обаче размисълът върху образа и същността на Светата Троица е нещо добро, защото поражда в нас стремеж към познание и усъвършенстване.

Колко далечен и колко близък в действителност е Бог до нас?

Ако кажем, че Той живее в недостъпна светлина, ще бъде вярно. И такова разбиране веднага ни поставя на място“, защото изисква от нас незабавно преклонение и подчинение.

Но Бог не е студен, нито суров съдия, който раздава справедливост от висотата на голямата сила и власт, с които разполага. И тук образът Му бързо се променя и започва да ни озадачава, защото Той не остава на разстояние, спазвайки дистанция, а прима човешки облик и прави общението и връзката помежду ни по-достъпни и лесни.

Най-хубавото от това, че Бог се въплъти и роди сред нас, е, че по този начин ние с лекота осъзнаваме, че Той гледа на нас с голяма любов, търсейки начин да ни приближи, за да започнем по-добре да Го разбираме. Чрез въплъщението Бог прави сериозна крачка, пресичайки всички граници на времето и пространството и обличайки се в човешка плът с тяло и душа, преживява живота точно във вида, в който се дава и на нас.

И това е Бог в лицето на Неговия Син Исус, когото ние познахме като наш спасител и изкупител, и заради когото сега можем дълго да говорим за Бога.

Ние наричаме Бог „Отец и всъщност Той е нашият Небесен баща. Можем да наречем Бог и наш брат и наистина в Исус Го познахме като брат, не само по време на земния Му път, но и днес, докато чувстваме подкрепата Му във всеки един от дните на живота ни. И ние наричаме Бог Светия Дух, защото Христос ни каза: „Има друг, който идва след мен. Това е Духът. И Той ще ви упъти към всяка истина!…“

И така, ние съществуваме в Духа, чувствайки дълбоката Божия любов, докато всеки ден търсим Отца, наричайки Го Татко, и живеем, подкрепяни с Тялото и Кръвта на Сина, обгърнати от недосегаема любов, която отново ни свързва всички заедно.

Нека все пак не забравяме, че Троицата не е доктрина, която непременно трябва да бъде разбрана, но чрез тази доктрина ние
се насочваме къде да търсим Бога и различните аспекти, в които да Го познаем.

Образът на Сина, който става наш изкупител и спасител, разкрива човешкото лице на непознатия Бог, който е създател и творец, а Неговият Дух е не само онова дихание, което ни изпълва с живот, а цялата сила на скритите в нас мир, знания и мъдрост, благодарение на които преживяваме най-съкровени сърдечни чувства и усещания като утеха, подкрепа и радост.

Затова не трябва да търсим Бога само навън или в книгите с религиозна тематика, или дори в някакви удивителни обяснения около нас, или в опити да разберем тайните на света, а да погледнем в собственото си сърце, защото ние сме създадени по Божий образ и подобие.

А какво означава да бъдеш направен по Божий образ?

Не е задължително това да означава физически, но със сигурност означава духовно, защото Бог ни създаде с любов и от любов,за да можем и ние да Го обичаме в замяна. И наистина любовта Му е тази, с която се обичаме и помежду си.

Така че, ако искаме да разберем кой е Бог, какво прави и как работи, трябва да започнем от любовта, за която свети Йоан евангелист ни говори и описва: „Бог е любов.

И още нещо, ако откажем да обичаме и да се грижим за нашите ближни, никога няма да разберем кой е Той, защото Бог слезе на земята, за да се открие мястото, където е скрита Неговата любов – в собствените ни сърца.

И затова днес е поредната неделя, в която ние празнуваме, че сме благословени с любов, защото Бог, който е любов, ни учи, че когато се обичаме помежду си, ние обичаме и Него, и когато ставаме близки един с друг, ние приветстваме самия Него, а когато се грижим един за друг, ние се грижим отново за Него.

А Бог има ли нужда от нашата грижа?

Нека погледнем към Кръста! Той е там и гледа надолу. От любов дойде при нас и получи разпятие. Той дойде да донесе радост, но опита горчивия вкус на сълзите.

И това е истинският урок на Бога, да погледнем към кръста и да видим слабостите си, осъзнавайки, че се нуждаем от Неговата милосърдна и спасителна любов, която ни прави безсмъртни. И когато започнем да черпим и даваме един на друг от тази любов, като я споделяме, по тайнствен начин ще пресушим сълзите на разпънатия Христос.

Така че нека празнуваме Светата Троица не като някаква неясна доктрина от две хиляди години, а като живот, който трябва да водим, изразяващ се в способността ни да даряваме щедро от себе си, за да можем, поглеждайки в дълбокия кладенец, да изпитаме радост от онова, което ще видим!

Last Updated on Monday, 15 July 2019 16:13