I Адвентна неделя PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Имате ли барабан?

Мислите ли отново за тишината и светостта на приближаващата рождественска нощ, в която заедно с кулминацията на всички греещи светлини с нова сила ще заблести и божествената надежда за спасението на света?

Мислите ли за овчарите, които будни бродят в полето и наблюдават стадата си, а ангел Господен им явява Благата вест? А за кръчмаря, който каза на Мария и Йосиф, че в странноприемницата няма място за тях? И за мъдреците от изтока и пътеводната светлина на онази необикновена вълшебна звезда, отвела ги до яслите във Витлеем?

Колкото повече календарът отброява дните в посока към идващия празник, толкова по-често ще си спомняме витлеемската приказка за Рождението на Исус, но нека днес я погледнем, пречупена през погледа на измисления герой от познатата коледна песен „Малкото момче барабанчик“, записана за пръв път през 1955 година и превърната в световен музикален хит от популярната група Бони М.

Този барабанчик, разбира се, не е част от истинската библейска история на Рождество Христово, но присъствието му е легендарно в съвременното ни коледно въображение.

Песента е изключително семпла и замъглена с толкова много „па рам пам пам пам“, че ако я слушаме небрежно, няма да успеем веднага да разберем ясно какво точно се случва, но по-важното е, че можем да се поучим от онова, което
се разказва в нея:


Ела, казаха ми те, па-рам-пам-пам-пам
роди се Царят ни, па-рам-пам-пам-пам.

Ще му дадем ние, па-рам-пам-пам-пам,

най-ценни дарове, рам-пам-пам-пам (3)
И свойта почит, па-рам-пам-пам-пам,
стигнем ли там.

И аз, детенце, па-рам-пам-пам-пам,
момченце бедно съм, па-рам-пам-пам-пам,
и нямам подобаващ дар за теб, па-рам-пам-пам-пам,
за Цар
, тъй светъл, па-рам-пам-пам-пам,
рам-пам-пам-пам (3).
Може ли все пак, па-рам-пам-пам-пам,
да ти посвиря?
Мария кимна, па-рам-пам-пам-пам,
волът и агнето, всички па-рам-пам-пам-пам,
са тихи...

Свиря аз, па-рам-пам-пам-пам,
най-хубаво сега, па-рам-пам-пам-пам,
рам-пам-пам-пам (2).
А Той се усмихна, па-рам-пам-пам-пам,
на мен и моя барабан, рам-пам-пам-пам (2).


Песента започва с разказа на барабанчика за това как маговете го канят да се присъедини към тяхното необикновено пътуване: „Ела, казаха ми те, нашият Цар се роди и ние ще му поднесем най-ценни дарове“.

Очевидно момчето се съгласява да тръгне на път с тях, а текстът и думите на песента ни пренасят съвсем близо до неговите емоции и чувства в присъствието на малкия Исус: „И аз детенце, момченце бедно съм и нямам подобаващ дар за теб, за Цар, тъй светъл“. Но имам този барабан. Може ли все пак да Ти посвиря?

Мария кимва одобрително, а момчето барабанчик свири и свири от душа и сърце. Тогава Исус се усмихва.

Семпла история, която бързо можем да разпознаем и като своя.

И нашият житейски разказ често започва по същия начин. Лесно приемаме, че това може да се случи, и всъщност под различни форми сценарият, в който всеки от нас малко или много е като този невръстен хлапак, се разиграва отново и отново в продължение на хиляди години.

Аз съм едно малко момче и всичко, което имам и мога да Ти поднеса, Господи, е този барабан! О, Исусе, признавам бедността си и Твойта висота! Аз нямам достоен подарък за Теб, който да Ти донеса, нищо не мога да Ти предложа от това, което наистина е подходящо за цар.

Първите поклонници, тръгнали да се поклонят и отдадат чест на Исус, са маговете и в предстоящите aдвентни дни те отново се приготвят за път, но не искат да бъдат сами и канят хора от близки и далечни страни да дойдат да видят новородения Исус.

Всичко е постарому, точно както преди, сякаш отминалите две хиляди години са само миг, защото споменът за Рождество Христово е напълно жив.

И нашите мъдреци, свещенослужещите на олтара, вече се подготвят за път. Дните в храма започват по-рано с роратните литургии още в ранни зори преди да е съмнало, а фенерите, които държим в ръцете си мълчаливо, ни загатват
за радостта на зараждащата се нова светлина в тъмнината на всяка тревога и страх. И ние сме поканени да участваме в това пътуване, да се присъединим, за да видим славата на новородения Богомладенец.

Поемайки по този път, всички ще се вгледаме в себе си и ще си кажем: но какво имам аз да дам на Бога, та аз съм „счупен“, беден и празен, нищичко не притежавам. Наистина нямам какво подобаващо да дам на този Цар, а и какво в света би могло да бъде достатъчно за Него?

Всичко, което имам, е само този барабан. Дали Той ще приеме като дар моя глупав барабан?

Но ето че Христос ми казва: Свири на твоя барабан!

И така, ние започваме да свирим за Него и се радваме, че даваме най-доброто от себе си, знаейки, че сме малки и слаби, и признавайки, че Той не се нуждае ни най-малко от нашия дар, но той е всичко, което сме. Притежаваме само една малка прашинка, равна почти на нищото, но сме готови и нея да Му дадем. На Него, на Царя, за Когото няма липси и за разлика от нас не се нуждае от нищо.

А ние сме толкова щастливи, докато поднасяме това, което имаме, чувствайки се напълно и абсолютно Негови – „Аз и моят барабан“.

Можем да бъдем и мъдреците, които канят и другите да тръгнат с нас по този път, да вървим заедно към Витлеем, за да Му се поклоним!

А вие имате ли барабан?

Какъв по-добър подарък можем да дадем на Исус по Коледа от този да преживеем Адвента в съюз и единомислие с Него?

Какъв по-добър подарък можем да дадем на Исус в това свято време на очакване от този да премахнем от живота си всичко, което ни държи настрана и ни отдалечава от Него, да украсим живота си с малко повече добрини, да захвърлим старите грехове зад гърба си, да останем будни и да се молим в очакване на Неговото завръщане.

Но преди всичко ние помним, че Исус завинаги е Този, Който непрестанно ни дарява и отправяйки поглед към небето, над хълмове и планини, очакваме по същия начин като пророк Исаия Бог „да изпълни това добро слово“ и да се завърне отново като сбъдване на най-святото обещание в нашия живот.

О, доме Яковов! Дойдете, и ще ходим в Господня светлина!

А докато чакаме с надежда Христос да се роди отново в сърцата ни, можем да започнем да подготвяме за Него най-перфектния коледен дар, дори това да е един малък барабан!

Last Updated on Sunday, 01 December 2019 00:04