Молитви на Християнина PDF Drukuj Email
Brak tłumaczenia artykułu

Знакът на кръста
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

 

Отче наш, който си на Небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята.
Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин.

 

Радвай се, благодатна Марийо, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба Исус.
Света Марийо, Майко Божия, моли се за нас грешници сега и на смъртния ни час. Амин.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото и сега, и всякога, и во веки веков. Амин.

 

Вярвам в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята.
И в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ наш. Който се е заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпънат, умрял и погребан, слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи от дясно на Бога Отца всемогъщия: оттам ще дойде да съди живите и мъртвите.
Вярвам в Светия Дух, светата Католическа Църква, общението на светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин.

 

Под твоето покровителство прибягваме, света Богородице; не презирай молитвите, които ти отправяме в нашите нужди, но избави ни винаги от всяка опасност, ти, Дево славна и благословена. Амин.

 

Радвай се, Царице, Майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се! Към тебе викаме ние изгнани синове Евини, към тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, прочее, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни, след това изгнание, Исуса благословения плод на твоята утроба.
О, преблага, о, милостива, о, сладка Дево Марийо!

 

Ангел Господен извести на Дева Мария. И тя зачена от Светия Дух. Радвай се...
Ето слугинята Господня. Нека ми бъде по твоята дума. Радвай се...
И словото стана плът. И всели се между нас. Радвай се...
Моли се за нас, света Богородице. За да станем достойни за Христовите обещания.
Да се помолим. Молим Ти се, Господи, влей в умовете ни Твоята благодат. Така, както познахме чрез ангела Въплъщението на Христа, Твоя Син, чрез Неговото страдание и Неговата смърт да достигнем до славата на Възкресението Му. Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Царице небесна, радвай се. Алилуя.
Защото, Когото заслужи да носиш. Алилуя.
Възкръсна, както рече. Алилуя.
Моли се за нас Богу. Алилуя.

Весели се и радвай се, Дево Марийо. Алилуя.
Защото Господ наистина възкръсна. Алилуя.
Да се помолим. Боже, Който чрез Възкресението на Твоя Син, нашия Господ Исус Христос, си благоволил да зарадваш света, направи молим Ти се, чрез Неговата Майка Дева Мария, да придобием радостите на вечния живот, Чрез Христа, нашия Господ. Амин.

 

Ангеле Божи, пазителю мой, аз, който по Божия милост съм поверен на тебе, моля ти се осветявай ме, пази ме, крепи ме и ръководи ме през този ден (тази нощ). Амин.

 

Светата Броеница

 1. Радостни тайни (понеделник и събота)
  1. Ангелската блага вест на Дева Мария.
  2. Марииното посещение на света Елисавета.
  3. Рождеството на Исуса Христа в една пещера.
  4. Въведението на Детенцето Исус в храма.
  5. Намирането на Исуса в храма между учителите.
 2. Светли тайни (четвъртък)
  1. Кръщението на Исуса Христа.
  2. Сватбата в Кана Галилейска.
  3. Известяването на Царството Божие.
  4. Преображението на Исуса Христа.
  5. Установяването на Евхаристията.
 3. Скръбни тайни (вторник и петък) 
  1. Молитвата на Исуса Христа в градината.
  2. Бичуването на Исуса Христа при стълба.
  3. Увенчаването на Исуса Христа с трънен венец.
  4. Пътуването на Исуса Христа към Голгота, натоварен с Кръста.
  5. Разпятието и смъртта на Исуса Христа.
 4. Славни тайни (сряда и неделя).
  1. Възкресението на Исуса Христа.
  2. Възнесението на Исуса Христа.
  3. Слизането на Светия Дух над апостолите.
  4. Успението на Дева Мария.
  5. Увенчаването на Дева Мария за Царица на всички ангели и светци.

 

Десетте Божии Заповеди

 1. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове, освен Мене.
 2. Не вземай Божието име напразно
 3. Осветявай седмия ден - неделята.
 4. Почитай баща си и майка си.
 5. Не убивай.
 6. Не прелюбодействай.
 7. Не кради.
 8. Не лъжесвидетелствай.
 9. Не пожелавай жената на ближния си.
 10. Не пожелавай имота на ближния си.

 

Петте Цъковни Заповеди

 1. Присъствай на светата литургия в неделя и задължителен празник.
 2. Пости през петъците на постното време.
 3. Изповядвай се поне веднъж в годината.
 4. Причастявай се поне на Великден.
 5. Помагай за издръжката на Църквата.

 

Света Изповед

 

Една добра изповед изисква:

 1. Изпит на съвестта.

 2. Разкаяние за греховете.

 3. Твърдо решение да не се греши вече.

 4. Изповед на всички грехове.

 5. Удовлетворение за греховете.

 

 

Отиваме при свещеника в изповедалнята и коленичим, правим знака на кръста, казвайки:

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Благослови ме, отче, за да мога да изповядам добре греховете си.
Изповядвам се пред Бога и пред тебе за всички грехове, които съм сторил от последната си изповед насам. Не съм се изповядвал от...

Посочва се от колко време

Моите грехове са следните...

Посочват се всички грехове, за които се сещаме. Изповедта обхваща задължително всички смъртни грехове. Съзнателно скрит смъртен грях прави изповедта невалидна и светотатствена.

Тези са, отче, моите грехове, които помня. Прося опрощение за всички онези, които неволно не си спомням.

След съветите на свещеника и дадената покора за удовлетворение, се казва деяние на разкаянието:

Деяние на разкаянието: Боже мой, моля Те да ми простиш греховете. Разкайвам се от все сърце, защото като съгреших, аз изгубих Рая и заслужих пъкъла, но още повече се разкайвам, защото оскърбих безкрайната Ти добрина. Обещавам, с Твоята благодат, никога вече да не Те оскърбявам.

След деянието на разкаяние свещеникът дава опрощение:

Милосърдният Бог Отец, Който чрез смъртта и Възкресението на Своя Син помири света със Себе Си и изпрати Светия Дух за опрощение на греховете, нека чрез службата на Църквата ти даде опрощение и мир. И аз ти прощавам греховете в името на Отца и Сина и Светия Дух.

Амин.

знакът на кръста

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

ОТЧЕ НАШ

Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да

бъде волята Ти, както на небето, така и на земята.

Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин.

РАДВАИ СЕ .

Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе! Благословена си ти между жените и благословеf1 е ллодъ т на твоята утроба Исус.

Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници сега и на с;мъртния ни час. Амин,

Poprawiony: sobota, 30 sierpnia 2014 11:28