В името на Отца и Сина и Светия Дух! Print
There is no translation of this article

Братя и сестри, днес е тържеството на Светата Троица – един Бог в три Лица – Отец, Син и Свети Дух. Това е една от най-големите загадки на нашата вяра още от първите векове на християнството, макар че някои теолози са се опитали да я разкрият. Свети Августин също се опитвал да проникне в тайната на Светата Троица. Когато седял близо до морето, видял едно дете, което изсипвало солена вода в дупка, която беше изкопало в пясъка. Августин, размишлявайки върху тайната на Троицата, чул вътрешен глас, който казал: „По-скоро детето ще прелее в дупката морето, отколкото ти ще разбереш Светата Троица”.

“Благодатта на Господа нашего Исуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас!” Това пожелава на верните свети Павел в своето Второ послание до Коринтяните (13, 13). В този вдъхновен текст с малко думи Светата Троица казва много за Себе Си. Христос е Господ, това означава, че е равен по божественост на Отца и на Светия Дух. Той е Спасителят и Посредник между нас и Единия Бог. С други думи: Христос ни дава благодатта, тази най-важната – вечното спасение. Колкото пъти в Новия Завет срещаме думата “Бог”, тя се отнася за Първото Лице на Светата Троица. Обаче вдъхновените писма на Новия Завет говорят за божеството на Сина и на Светия Дух. Свети Павел в посланието си до Коринтяните подчертава, че Бог Отец дарява с любов. Чрез Сина и Светия Дух Той ни дарява с живот и иска този живот да постигне своята пълнота във вечното спасение, в Неговия дом.

Често ние дори не осъзнаваме всичко, когато призоваваме името на триединния Бог. И все пак го правим почти всеки ден, когато сутрин започваме деня си със знака на Кръста или когато преди да си легнем вечер, изпращаме изминалия ден със светия знак и с думите: „В името на Отца и Сина и Светия Дух!”. Същите тези думи изговаряше свещеникът, когато поливаше главата ни с кръщелната вода по време на нашето Свето кръщение. С тези думи той ни предаде на грижата на Светата Троица. С тези думи въплъти в нашите души трите Божествени Лица и така ни превърна в Техни деца.

Единството е дар на Светия Дух, Той е, Който умее да събира. Ние сме синове на Бога в Светия Дух. Светият Дух, дарявайки ни с живот, очиствайки и освещавайки, ни обединява с Бога. А няма истинско обединение – истинско общение с Бога, без единството с братята и сестрите. И това, последното, е възможно благодарение на Светия Дух: “Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеи или елини, било роби или свободни, и всички с един Дух сме напоени, за да бъдем едно.”

По какъв начин трябва да живеем, за да се вижда, че изповядваме Светата Троица? Специален знак на Троицата е любовта – велика и всемогъща. И любовта човешка тогава прилича на любовта на Троицата. По време на сватбена церемония чуваме онзи откъс от Евангелието, в който Бог казва, че съпрузите вече не са двама, а една плът. Това означава, че и двамата толкова се обичат, че започват да чувстват всичко заедно: радост, обич, но и състрадание и болка. Такава любов оживотворява. Не само с любовта между мъжа и жената, но с любовта между родителите и децата и с любовта между ближните се вижда колко много всъщност Бог обича Своите чеда.

Братя и сестри, ако бъдем в състояние да видим в Светата Троица образец за любов и единство, тогава ще ни бъде по-лесно да постигнем светостта. Амин.