Света Троица 2019 Print
There is no translation of this article

Искаш ли да видиш Бога?

Стара история разказва за малко момче, което разпитвало дядо си къде може да види Бога и как изглежда Той. Дядото помислил малко и отговорил, че Бог живее във водата:

- Иди и погледни в онзи кладенец, там ще Го намериш!

Детето отишло, навело се и видяло себе си. И пило от сърце от водата, но се върнало и озадачено отговорило, че там никой не живее.

А дядото му казал:

- Ела да ти покажа, моето момче, повдигнал го и го поставил над кладенеца, за да може отново да погледне.

И момчето, поглеждайки дълбоко във водата, пак отговорило:

- Не виждам нищо. Виждам само себе си.

А дядото отвърнал:

- Да, там ще намериш Бога, защото той живее в теб.

Искали ли сте някога да видите Бога? Искали ли сте да познаете същността Му и как изглежда лицето Му? Това, разбира се, е и скрит, и явен копнеж на всички ни, докосващ по невидим начин една от най-важните и дълбоки тайни в живота на вярващия християнин.

Идеята, че Бог е Отец, Син и Свети Дух и все пак един Бог е учението на Църквата още от самото начало, с което и ние сме добре запознати, но ако някой поиска да обясним в пълнота цялостната Му природа и образ, може да се окаже доста трудна задача.

Във всички случаи обаче размисълът върху образа и същността на Светата Троица е нещо добро, защото поражда в нас стремеж към познание и усъвършенстване.

Колко далечен и колко близък в действителност е Бог до нас?

Ако кажем, че Той живее в недостъпна светлина, ще бъде вярно. И такова разбиране веднага ни поставя на място“, защото изисква от нас незабавно преклонение и подчинение.

Но Бог не е студен, нито суров съдия, който раздава справедливост от висотата на голямата сила и власт, с които разполага. И тук образът Му бързо се променя и започва да ни озадачава, защото Той не остава на разстояние, спазвайки дистанция, а прима човешки облик и прави общението и връзката помежду ни по-достъпни и лесни.

Най-хубавото от това, че Бог се въплъти и роди сред нас, е, че по този начин ние с лекота осъзнаваме, че Той гледа на нас с голяма любов, търсейки начин да ни приближи, за да започнем по-добре да Го разбираме. Чрез въплъщението Бог прави сериозна крачка, пресичайки всички граници на времето и пространството и обличайки се в човешка плът с тяло и душа, преживява живота точно във вида, в който се дава и на нас.

И това е Бог в лицето на Неговия Син Исус, когото ние познахме като наш спасител и изкупител, и заради когото сега можем дълго да говорим за Бога.

Ние наричаме Бог „Отец и всъщност Той е нашият Небесен баща. Можем да наречем Бог и наш брат и наистина в Исус Го познахме като брат, не само по време на земния Му път, но и днес, докато чувстваме подкрепата Му във всеки един от дните на живота ни. И ние наричаме Бог Светия Дух, защото Христос ни каза: „Има друг, който идва след мен. Това е Духът. И Той ще ви упъти към всяка истина!…“

И така, ние съществуваме в Духа, чувствайки дълбоката Божия любов, докато всеки ден търсим Отца, наричайки Го Татко, и живеем, подкрепяни с Тялото и Кръвта на Сина, обгърнати от недосегаема любов, която отново ни свързва всички заедно.

Нека все пак не забравяме, че Троицата не е доктрина, която непременно трябва да бъде разбрана, но чрез тази доктрина ние
се насочваме къде да търсим Бога и различните аспекти, в които да Го познаем.

Образът на Сина, който става наш изкупител и спасител, разкрива човешкото лице на непознатия Бог, който е създател и творец, а Неговият Дух е не само онова дихание, което ни изпълва с живот, а цялата сила на скритите в нас мир, знания и мъдрост, благодарение на които преживяваме най-съкровени сърдечни чувства и усещания като утеха, подкрепа и радост.

Затова не трябва да търсим Бога само навън или в книгите с религиозна тематика, или дори в някакви удивителни обяснения около нас, или в опити да разберем тайните на света, а да погледнем в собственото си сърце, защото ние сме създадени по Божий образ и подобие.

А какво означава да бъдеш направен по Божий образ?

Не е задължително това да означава физически, но със сигурност означава духовно, защото Бог ни създаде с любов и от любов,за да можем и ние да Го обичаме в замяна. И наистина любовта Му е тази, с която се обичаме и помежду си.

Така че, ако искаме да разберем кой е Бог, какво прави и как работи, трябва да започнем от любовта, за която свети Йоан евангелист ни говори и описва: „Бог е любов.

И още нещо, ако откажем да обичаме и да се грижим за нашите ближни, никога няма да разберем кой е Той, защото Бог слезе на земята, за да се открие мястото, където е скрита Неговата любов – в собствените ни сърца.

И затова днес е поредната неделя, в която ние празнуваме, че сме благословени с любов, защото Бог, който е любов, ни учи, че когато се обичаме помежду си, ние обичаме и Него, и когато ставаме близки един с друг, ние приветстваме самия Него, а когато се грижим един за друг, ние се грижим отново за Него.

А Бог има ли нужда от нашата грижа?

Нека погледнем към Кръста! Той е там и гледа надолу. От любов дойде при нас и получи разпятие. Той дойде да донесе радост, но опита горчивия вкус на сълзите.

И това е истинският урок на Бога, да погледнем към кръста и да видим слабостите си, осъзнавайки, че се нуждаем от Неговата милосърдна и спасителна любов, която ни прави безсмъртни. И когато започнем да черпим и даваме един на друг от тази любов, като я споделяме, по тайнствен начин ще пресушим сълзите на разпънатия Христос.

Така че нека празнуваме Светата Троица не като някаква неясна доктрина от две хиляди години, а като живот, който трябва да водим, изразяващ се в способността ни да даряваме щедро от себе си, за да можем, поглеждайки в дълбокия кладенец, да изпитаме радост от онова, което ще видим!

Last Updated on Monday, 15 July 2019 16:13