Front-pl

Msze święte
Przygotowanie do sakramentów
Grupy w parafii

Msze święte

Niedziela
9.00 – w języku polskim 
10.30 – w języku bułgarskim
12.00 – w języku angielskim
18.00 – w języku bułgarskim
Dni powszednie
8.00 – w języku bułgarskim
18.00 – w języku bułgarskim

Kaplica Zwiastowania NMP – ul. „Оборище” 5
12.00 – w języku angielskim (każda niedziela)
17.00 – w języku włoskim (każda sobota)
15.30 – w języku francuskim (raz w miesiącu)

Spowiadamy podczas Mszy świętych.