contact-bg

Католическа енория „Свети Йосиф“
ул. Княз Борис I, 146
1301 София


Енорийски офис:
+359 28 114 656
Лидия Йорданова – секретар


Брат Ярослав Бабик OFMCap, енорийски свещеник:
+359 878 187 631


Webmaster
WebCapucini


Дарения