kragnasemeistvata

Кръг на семействата

Кръг на семействата – срещите се провеждат веднъж в месеца по домовете на семействата. Отговорни: брат Артур. Винаги можеш да се включиш. Заповядай!

Един кръг се състои от 4 – 7 съпружески двойки, най-добре от една и съща енория, които си помагат взаимно за изграждане в семействата си на Домашната църква (ДЦ)***. Съпружеските двойки се срещат в името на Христа, за Него и от любов към Него, за да го откриват заедно и да живеят с Него. Срещите на Кръга се провеждат веднъж месечно в жилище на една от семейните двойки, при следния дневен ред:

  • споделяне (на случващото се в живота, радости, грижи – по време на символично хранене);

  • молитва (споделяне на мисли върху откъс от Евангелието или други форми на среща с Божието слово), молене на част от броеницата;

  • формация (споделяне в молитвена атмосфера как се изпълняват задълженията – успехи и трудности в развитието на духовния живот; разглеждане на нова тема.

ДЦ обръща особено внимание на съпружеската духовност, на стремежа към святост в единство със съпруга/съпругата. Старае се да помага на съпрузите за укрепване на сакраменталната връзка, в изграждането помежду им на истинско съпружеско единство, което същевременно създава най-добри условия за възпитаване на децата в християнски дух.

ДЦ се стреми към обновяване на съпружеските отношения и семейството чрез: – живот с Божието слово, за да се превръща то в Слово за живот; живот с молитва – като лична среща със своя Спасител Исус Христос; сакраментален живот- особено с Евхаристията; свидетелстване за срещата си с Исус Христос в съпружеския живот, семейството и в отношенията с другите хора; служба в общността на Църквата – според получените дарове/таланти.

За изграждане на единство между съпрузите и в семейството спомагат следните формационни елементи:

  • ежедневна лична молитва;

  • редовна среща с Божието слово;

  • ежедневна съпружеска молитва;

  • съпружески диалог;

  • правило на живот (системна работа върху себе си, съпружеските отношения и семейството);

  • участие във формационни духовни упражнения – поне веднъж годишно.

В резултат от въвеждането на тези елементи в живота, настъпва индивидуално сближаване на съпрузите към Бог и израстването им по пътя на съпружеската духовност.

*** Домашната църква (ДЦ) е съпружеско-семейно светско движение в Църквата, като част от Движението „Светлина – Живот”, което е една от формите за обновяване на Църквата в Полша след Втория ватикански конгрес.

ДЦ съчетава харизмите на Движението „Светлина – Живот” и на международното движение на католическите семейства Екип Нотр-Дам (ЕНД). Основател на ДЦ е Божият слуга о. Франчишек Блахницки. Развитието на ДЦ протича в тясно сътрудничество между основателя му и сестра Ядвига Скудро RSCJ. Духовната люлка на ДЦ е Крошченко на река Дунаец, където през 1973 г. се провежда първият Оазис на семействата. ДЦ е единственото движение в Полша, което поставя на първо място съпружеската духовност.