neokatekumenat

Неокатекуменат

Неокатекуменалната общност се среща всеки вторник от месеца от 19.30ч, зала 6. Отговорен: брат Артур.

Господ ни призова да встъпим в пътя на обръщането, чрез който ни разрешава в следкръщелния катекуменат да открием огромните съкровища на нашата вяра. В катекумената, бавно, етап след етап, стъпало след стъпалото, можем да стигнем чак до водите на вечното възобновяване, за да може кръщението, което някога ни е дала Църквата, да стане чрез нашето съгласие тайнство на спасението ни и блага вест за другите хора.

Заедно с катекумената, в центъра на пасторалната дейност в енорията, се отваря пътят за християнската инициация (запознаване с тайните на вярата ни). Тя дава начало на евангелизирането на възрастни, връщайки към вярата тези от нашите братя, които приемат християнство само като част от културата и обичаите; давайки на хората, потопени в езическия свят, възможност да се срещнат с Господа Исуса Христа чрез християнските общности, които преживяват своята вяра по зрял начин: обичайки с размерите на кръста и преживявайки съвършено единството. историята. Откакто съществува, орденът е дал на Църквата.

В нашата енория в София засега съществуват две неокатекуменални общности.