otecpio

Молитвена група на св. отец Пио

Молитвената група на св. отец Пио ще се събира всеки първи четвъртък от месеца след вечерната литургия. Отговорен: брат Артур.

Молитвените групи, основани по инициатива на О. Пио от Петрелчина, пред духовните нужди на нашите времена, искат да съдействат в осъществяването на Божието Царство според учението на Исуса, който многократно е подчертавал необходимостта от молитва и е показвал начини за нея. Те искат да действат в духа на послушание на многократните призиви на папите и йерархиите, формлирани в тази област, съгласно с традицията, превъзходно изразена от вселенските събори, а особено от Втория Ватикански Събор.

Молитвените групи желаят да се ръководят от общите правила на францисканската духовност на О. Пио чрез пълна и безусловна привързаност към науката на Католическата Църква, ръководена от Папата и Епископите. Молитвените групи искат да се молят с Църквата, за Църквата и в Църквата, също така чрез активно участие в литургичния и тайнствения живот, преживяван като връх на вътрешно единство с Господа. Те желаят да вършат изкупление чрез участие в страданията на Христа според учението на свети Павел Апостол, както и също да оказват действуваща любов, носеща облекчение на страдащите и нуждаещите се, като практично осъществение на любовта към Бога.

Международното Сдружение на Молитвените Групи, като дейност е очертана от правилата на Устава. Неговият духовен център и седалище е Фондация “Къща на облекчение в страданието” – дело на О. Пио от Петрелчина в Сан Джовани Ротондо. Над Международното Сдружение на Молитвените Групи бди Светия Престол. Молитвените групи се създават от верните, които възнамеряват да привеждат в действие призива на Исуса Христа към молитва.
Те се събират в църквите или параклисите, за да се молят и да привлекат други към молитва в единство с йерархията на Църквата, според духовните съвети дадени от О. Пио от Петрелчина.

Членовете на Групите са задължени да се грижат за своята духовна формация, да участват в срещите посветени на задълбочаване в католическата доктрина. Длъжни са да вършат апостолски дейности, пропагандирайки изключителни евангелски инициативи в пълно съгласие с актуалните действия на местната и локална Църква. Членове на Молитвените Групи могат да бъдат както светски, така и свещенически и монашески лица.

Според Статута на Молитвените Групи на Отец Пио, потвърден от Светия Престол на 3 май 1986 годинa.