treti orden

Мирски Францискански Орден

Общността на Мирски Францискански Орден ще се среща всяка първа събота от месеца от 14.00ч., зала  3. Отговорен: брат Даниел.
Францискански Мирски Орден, наричан също Францисканска Общност на Миряни (Fraternitas Franciscana Saecularis или Трети Францискански Орден (Tertius Ordo Franciscanus), е обществено сдружение, където членовете, светските и диоцезиални свещеници, подтикнати от Светия Дух да постигнат съвършенство в милосърдието в рамките на собственото си мирско призвание, с даването на обетите се задължават да живеят според Евангелието по примера на св. Франциск и посредством това автентично Правило на Църквата (правило 1, 2), се стремят към постигане на християнското съвършенство и водят апостолически живот. “По-високо ръководство”, за което говори 303 канон от Кодекса на Църковното Право, върху Францисканския Мирски Орден е било поверено на Първия Францискански Орден (Малки Братя, Малки Братя Конвентуалци и Малки Братя Капуцици), а също на Трети Редовен Орден. Францисканския Мирски Орден е бил основан в Италия през първата половина на XIII век, а по-точно през 1221 година от Свети Франциск от Асизи.

Понеже по-рано е основал Първия Орден (мъжки) и Втория Орден (женски), наричан също Клариски, затова основаното от Светеца поредно сдружение от светски хора, живеещи обаче в света и изпълняващи своите професионални и семейни задължения, е било наречено Трети Францискански Орден. Те са желаели по монашеския начин на живот да се стремят към християнското съвършенство. Първите Терциари са били съпрузите блаженият Лухециуш и Бонадона от Погибонси, близо до Флоренция. Първоначално Францисканския Мирски Орден е носил името Орден – Ordo, Покаятелен Орден – Ordo Poenitentium, Орден на Братята от Покаянието – Ordo Fratrum de Poenitentia. През вековете Орденът е приемал последователно именованията: Орден на Братя и Сестри от Покаянието – Ordo Fratrum et Sororum de Poenitentia, Братя и Сестри от Покаянието на Третото Правило на св. Франциск – Fratres et Sorores de Poenitentia de Tertia Regula Beati Francisci, а също Братя и Сестри от Покаятелния Орден на св. Франциск – Fratres et Sorores Ordinis de Poenitentia S. Francisci.