communities-bg

В нашата енория действат следните общности:

Освен групите, представени в раздела „Енорийски общности“, в нашата енория се провеждат и следните дейности:
  • Катехизис за възрастни (за говорещи български и за английскоговорещи)
  • Катехизис за деца и младежи:
    • На български език (4 групи)
    • На полски език – в  Полското училище в София